Współpraca rozpoczyna się od podpisania partnerskiej umowy pomiędzy Klientem a Kancelarią. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w pełnym zakresie Kancelaria reprezentuje Klienta przed wszystkimi urzędami.

W imieniu Klienta Kancelaria sporządza i składa deklaracje do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzi korespondencję z właściwymi urzędami oraz reprezentuje Klienta w trakcie kontroli prowadzonej przez organ do tego uprawniony.

Przez cały okres trwania umowy umożliwiamy Klientowi uzyskanie telefonicznych konsultacji księgowych i kadrowych z pracownikami naszej firmy. 15 dnia każdego miesiąca Klient otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail informacje o płatnościach z tytułu zobowiązań budżetowych.

Na życzenie Klienta prace księgowe wykonywane są również w siedzibie firmy zleceniodawcy. Każdy Klient traktowany jest indywidualnie.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com