• Demo Image

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych
 • Sporządzanie informacji podsumowujących z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • Sporządzanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)

Obsługa kadrowo - płacowa

 • Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiemi zwalnianiem pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • Kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie i wymagane prawem szkolenia BHP.
 • Sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
 • Doradzanie w sprawach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych
 • Reprezentowanie Klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi

Doradztwo księgowe i usługi dodatkowe

 • Usługi BHP
 • Organizacja szkoleń księgowych dla: biur rachunkowych, studentów i pracowników firm
 • Pośrednictwo w postępowaniu sądowym - współpraca z adwokatem lub radcą prawnym
 • Uczestnictwo w postępowaniu sądowym lub podatkowym
 • Sporządzenie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników
 • Doradztwo w sprawach nieobejmujących umowy z Klientem
 • Występowanie o wnioski o niezaleganiu ZUS, US
 • Zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne NIP-3, NIP-2, NIP-8, VAT-R
 • Występowanie z wnioskami do Urzędów i Izb Administracji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnych.
 • Likwidacja działalności gospodarczej
 • Pisma procesowe, zażalenia, odwołania i zarzuty, windykacyjne
 • Pisma wyjaśniające do US i ZUS
 • Opracowania księgowe do celów sądowych
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Analizy bankowe i bilanse do celów kredytowych
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com