• Kadry i płace pracownika, wraz ze sporządzaniem umów już od 40 zł netto 
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych/karta podatkowa już od 99 zł netto
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów już od 149 zł netto
 • Księgi handlowe stowarzyszeń i fundacji już od 499 zł netto
 • Księgi handlowe (pełna księgowość) już od 499 zł netto
 • Opracowanie zakładowego planu kont 500 zł netto

Usługi dodatkowe, poza pakietami, negocjowane indywidulanie:

 • Pośrednictwo w postępowaniu sądowym-współpraca z adwokatem lub radcą prawnym
 • Uczestnictwo w postępowaniu sądowym lub podatkowym
 • Sporządzenie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników
 • Doradztwo w sprawach nieobejmujących umowy z Klientem
 • Występowanie o wnioski o niezaleganiu ZUS, US
 • Pisma procesowe, zażalenia, odwołania i zarzuty, windykacyjne
 • Opracowania księgowe do celów sądowych
 • Analizy bankowe i bilanse do celów kredytowych
 • Fakturowanie i opłacanie należności w imieniu Klienta
 • Wynajęcie naszego adresu do rejestracji firmy Klienta

Podpisując z nami umowę zyskujesz: 

 • Pomoc w założeniu firmy 0 zł
 • Archiwizowanie dokumentów księgowo-kadrowych Klienta 0 zł
 • Reprezentowania Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS 0 zł
 • Powiadamianie Klienta o należnych podatkach 0 zł
 • Dostarczenie deklaracji skarbowych do urzędów 0 zł

 

Powyższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Wyżej wymienione ceny podlegają negocjacji.
Cennik usług dodatkowych znajduje się na osobnej podstronie.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com