Cennik usług komplementarnych

A. Usługi związane z księgami rachunkowymi

Lp Nazwa usługi Kwota netto Sposób rozliczenia Uwagi
1 Korekta rozliczenia PIT/CIT/VAT z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy 50,00 zł za każdy miesiąc podlegający korekcie -
2 Korekta dokumentów płacowych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy 30,00 zł za każdy miesiąc podlegający korekcie -
3 Sporządzenie sprawozdania GUS 100,00 zł stawka godzinowa W zależności od rodzaju sprawozdania
4 Sporządzenie dokumentu standaryzowanego 10,00 zł za każdy dokument Wniosek o przeksięgowanie, stwierdzenie nadpłaty, wydanie zaświadczenia, nota korygująca, faktura, itp.
5 Sporządzenie dokumentu niestandardowego 100,00 zł stawka godzinowa Umowy, zeznania, wyjaśnienia, wnioski kredytowe, leasingowe, itp.
6 Symulacja wyniku podatkowego 50,00 zł za czynność Książka Przychodów i Rozchodów
7 Symulacja wyniku podatkowego 150,00 zł za czynność Księgi Handowe
8 Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia A1 50,00 zł za wniosek  

B. Udział w postępowaniach

Lp Nazwa usługi Kwota netto Sposób rozliczenia Uwagi
1 Udział w czynnościach sprawdzających 100,00 zł stawka godzinowa -
2 Udział w kontroli podatkowej 150,00 zł stawka godzinowa -
3 Udział w kontroli ZUS 100,00 zł stawka godzinowa -
4 Udział w kontroli PIP 150,00 zł stawka godzinowa -
5 Udział w kontroli skarbowej 200,00 zł stawka godzinowa -

C. Usługi doradcze i konsultacje

Lp Nazwa usługi Kwota netto Sposób rozliczenia Uwagi
1 Sporządzenie ORD-IN 100,00 zł stawka godzinowa -
2 Konsultacje księgowe 150,00 zł stawka godzinowa -
3 Konsultacje płacowe 150,00 zł stawka godzinowa -
4 Konsultacje gospodarcze 250,00 zł stawka godzinowa -
5 Konsultacje podatkowe 300,00 zł stawka godzinowa -

D. Usługi związane z Krajowym Rejestrem Sądowym

Lp Nazwa usługi Kwota netto Sposób rozliczenia Uwagi
1 Sporządzenie wniosku KRS-Z30 (złożenie sprawozdania finansowego) 450,00 zł ryczałtowo w cenie protokół ZZW oraz Sprawozdanie z działalności
2 Sporządzenie wniosku KRS-W3 600,00 zł ryczałtowo rejestracja nowej spółki w KRS
3 Sporządzenie wniosku KRS-Z3 (zmiana w KRS) 450,00 zł ryczałtowo wniosek o zmianę wpisu (do 5 załączników)

E. Czynności materialno-techniczne

Lp Nazwa usługi Kwota netto Sposób rozliczenia Uwagi
1 Wydruki i kserokopie 0,30 zł za każdą stronę W tym drukowanie dokumentów księgowych dostarczanych drogą elektroniczną
2 Wysyłka korespondencji 10,00 zł za każdą kopertę list polecony ekonomiczny
3 Archiwizacja dokumentacji 5,00 zł miesięcznie za każdy segregator dotyczy dokumentów starszych niż 5 lat, lub po rozwiązaniu umowy

F. Delegacje

Lp Nazwa usługi Kwota netto Sposób rozliczenia Uwagi
1 Delegowanie pracownika 60,00 zł stawka godzinowa plus opłata za czynność określoną w pkt. B
2 Opłata za dojazd 1,00 zł za kilometr plus opłata za delegowanie

G. Windykacja

Nazwa Kwota Sposób rozliczenia Uwagi
Wysyłka wezwania do zapłaty przez Kancelarię 30,00 zł netto za każdy list -
Wysyłka wezwania do zapłaty przez KRD 9% należności (nie mniej niż 510 zł) za sprawę według cennika KRD

Uwagi ogólne:
Ceny nie zawierają ewentualnie należnych opłat publicznoprawnych związanych z usługą lub dokumentem.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com